Terug naar Mijn vogels

Binzenamadine (Binzenastrilde)

Neochmia ruficauda

Neochmia ruficauda ruficauda
Neochmia r. suclarescens
Neochmia r. clarescens

Herkomst: Australia: Queenlsland, N.W. Western Australia, N. Nord-Territorium, Cape York

Grootte: 12 cm

Binzenamadine (man)

Binzenamadine (man)

Binzenamadine (pop)

Binzenamadine (pop)

Voeding: graszaden, vnl. Spinifex. Deze zaden worden uit de aren gepulkt of op de grond gezocht. Nu en dan wordt een termiet opgepikt.

Dit zijn echte gezelschapsvogels. Zij leven in het lang opgeschoten oevergewas en hoge spinifex grassen en klauteren handig langs de stengels. Ze passen meestal koloniebroed toe en zijn altijd in groepen bij elkaar, ook tijdens het foerageren. Regelmatig wordt er gemeenschappelijk gebaad. Nadien zitten ze naast elkaar en worden de veren verzorgd.