Dwangarbeid

Colofon

ISBN:9789082065763
NUR-code:689
Copyright 2019:Tony Jochem
Uitgever:Tony Jochem
Contact:t.jochem@avitoon.nl

Het boek kost 14,95 en ligt ook bij de boekhandel.
Voor 4,35 porto hebt u het franco thuis bezorgd.


De auteur

Auteur Tony Jochem is de oudste zoon van Tony Jochem Sr. en Marie Jochem-Beernink. Hij is geboren op 29 augustus 1939, de dag dat Nederland werd gemobiliseerd en twee dagen voordat de Tweede Wereldoorlog begon met de inval in Polen.

Zijn vader heeft over de periode dat hij in 1944-’45 als dwangarbeider in Duitsland verbleef een dagboek bijgehouden.

Tony Jochem heeft in het verleden meerdere keren een poging ondernomen om hierover een boek te schrijven, maar omdat het een nogal gevoelig onderwerp is, is het er tot nu toe niet van gekomen.

Omdat de tijd dringt – Tony is inmiddels 80 jaar – vond hij dat het nu maar eens moest gebeuren. Als postuum eerbetoon aan zijn vader en zeker ook aan zijn moeder.

Hij heeft de nodige research verricht om er achter te komen wat er in die periode daadwerkelijk is gebeurd. Vooral de oorlogshandelingen tijdens de vlucht van zijn vader, op het einde van de oorlog, zijn soms ijzingwekkend. Pas tijdens het schrijven van dit boek is hem duidelijk geworden wat zijn vader werkelijk heeft meegemaakt in dit sluitstuk van een waanzinnige, totaal onzinnige oorlog.

VOORWOORD

Het boek ‘DWANGARBEID’ is gebaseerd op het gedenkschrift van J.A. Jochem, getiteld:

1944-’45 De Schansers van Lüllingen

Johannes Antonius Jochem, met de roepnaam Tony, was 37 jaar oud toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider naar Duitsland werd afgevoerd. Samen met circa 800 plaatsgenoten uit Oldenzaal, die dit lot deelden met ontelbare landgenoten en mensen van andere nationaliteiten.

Tony Jochem heeft ongeveer een half jaar in gevangenschap doorgebracht. Dit begon op 25 oktober 1944 tijdens een razzia en eindigde op 26 maart 1945 toen de geallieerden Duitsland binnenvielen.

Het gedenkschrift met zijn wederwaardigheden heeft Tony Jochem sr. een jaar na terugkomst met een anilinepotlood in een dik schrift geschreven, aan de hand van aantekeningen die hij tijdens zijn gevangenschap had gemaakt en bewaard. Dit dagboek is nagelaten aan zijn dochter Dini, die geboren is tijdens zijn deportatie.

Het dagboek beschrijft de belevenissen die hij en zijn lotgenoten tijdens hun gevangenschap hebben meegemaakt.

Mediaberichten over dit boek: