Terug naar Mijn vogels

Parelhalsamadine

Lonchura griseicapilla

Geen ondersoorten

Herkomst:  Z. Ethiopië, Z. Somalië, Kenia en N. Tanzania

Grootte: 12 cm

Parelhalsamadine (man)

Parelhalsamadine (man)

Parelhalsamadine (pop)

Parelhalsamadine (pop)

Voeding: Het voedsel bestaat overwegend uit graszaden en onkruidzaden.

Buiten de broedtijd zijn ze altijd met soortgenoten samen. Ze gaan samen op zoek naar voedsel en water en rusten, bij elkaar gezeten, op een tak, waarbij onderling de veren worden gekrauwd. Ze slapen meestal samen in een zelfgebouwd slaapnest of in een verlaten wevernest. In de broedtijd zijn ze liever op zichzelf.