Terug naar Mijn vogels

Roodkopamadine

Amadina erythrocephala

Amadina erythrocephala erythrocephala
Amadina e. dissita

Herkomst: Angola, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Botswana en Namibië

Grootte: 13 cm

Roodkopamadine (man)

Roodkopamadine (man)

Roodkopamadine (pop)

Roodkopamadine (pop)

Voeding: De natuurlijke voeding bestaat overwegend uit graszaden en onkruidzaden. Nu en dan wat insecten.

Buiten de broedperiode zijn de vogels in grote zwermen op zoek naar eten en water. Ze zijn vredelievend en goed in een gezelschapsvolière te houden.