Prachtvinken in beeld

Prachtvinken in beeld is een identificatiegids waarin alle prachtvinken worden beschreven.

Dit boek is niet meer te koop, vanwege te hoge drukkosten.


Het idee voor dit boek ontstond tijdens het schrijven van mijn boek Kweken van Prachtvinken.
Het raadplegen van diverse buitenlandse boeken leverde namelijk nogal wat ergernis op. Teksten en afbeeldingen stonden niet bij elkaar en van nogal wat prachtvinken ontbraken afbeeldingen en informatie. Ik besloot dat mijn volgende project het samenstellen van een volledige identificatiegids  zou worden.

Voor het boek had ik een duidelijke structuur voor ogen: op de linker pagina foto’s van man en pop van een soort, met beschrijvingen van de ondersoorten en op de rechter pagina alle overige informatie die van deze soorten bekend zijn. Er staan zelfs afbeeldingen in van de Bergamadine en de Shelley bergastrilde, die in de avicultuur niet voorkomen.

Algemene informatie
Voorin het boek staat veel lezenswaardigs over de nomenclatuur, taxonomie, ornithografie en anatomie. Er staan afbeeldingen met benamingen van de lichaamsdelen en bevedering, het skelet en de organen. Verder staan er landkaarten in met de nodige informatie van de werelddelen waar de vogels vandaan komen.

500 kleurenafbeeldingen
Het boek bevat 500 pagina’s in A4-formaat, met  full-color afbeeldingen en informatie over alle prachtvinken uit de familie Estrildidae. Hieronder worden verstaan: de astrilden, amadines, papegaai-amadines en de lonchura’s.

Estrildidae: soorten en ondersoorten
Alle vogelsoorten uit de familie Estrildidae staan afgebeeld. Totaal circa 140 soorten. In de meeste gevallen staan de man en de pop afgebeeld. Als man en pop gelijk zijn wordt er vaak slechts één afbeelding getoond.

Afbeeldingen
De meeste foto’s zijn van Pieter van de Hooven, aangevuld met foto’s van de auteur en anderen. Van zeldzame soorten die niet of nauwelijks in de avicultuur voorkomen zijn tekeningen van Howard Robinson opgenomen.

Beschrijvingen
Van alle vogels worden tevens de kleuren en bijzonderheden beschreven, ook van de ondersoorten die worden genoemd. Verder vindt u op overzichtelijke wijze informatie over herkomst, sociaal gedrag, leefgebied, leefomstandigheden, voedsel, nestbouw en voortplanting.

Indeling
De vogels worden groepsgewijs in 20 hoofdstukken behandeld. Ieder hoofdstuk begint met uitgebreide informatie over de groep, zoals het sociaal gedrag, zang, broed, voeding, kleuren en verzorging. Vervolgens wordt, telkens  op twee pagina’s een vogelsoort besproken, samen met de ondersoorten, waardoor er een overzichtelijk geheel ontstaat.

Reacties van kwekers die het boek vóór u hebben besteld:

“Je boek zonet goed ontvangen. Werkelijk prachtig. Wat een levenswerk. PROFICIAT en bedankt.”

“Echt een encyclopedie. Alle prachtvinken staan afgebeeld en uitgebreid beschreven.”

“Completer dan Finches and Sparrows by Clement Harris Davis and Prachtfinken by Horst Bielfeld”

“Prachtig boek, logische lay out met veel foto’s.”

“Het enige boek dat ik ken, waarin alle prachtvinken staan afgebeeld en beschreven.”

“Waw, er staan soorten afgebeeld waarvan ik het bestaan niet eens wist.”

“Prachtige boeken met hele mooie foto’s! Mooie lay-out, goed lettertype en heel prettig om te lezen.”

Negatieve kritiek heeft ons nimmer bereikt…..

Het eerste boek met een gestructureerde lay-out. Alle informatie staat systematisch weergegeven.

Helaas is er bij de laatste wijziging een fout gemaakt. Deze is inmiddels gecorrigeerd.
Als u een boek in uw bezit hebt waarin op pagina 112 Coccopygia poliopareia staat, gelieve dit dan te wijzigen in Estrilda poliopareia.
Helaas heb ik geen inzicht wie deze exemplaren hebben ontvangen. Op verzoek stuur ik u een sticker met de juiste naam, om over de foutieve naam te plakken. Stuur dan svp een email naar t.jochem@avitoon.nl